Utbildare 2018-08-09T11:14:53+00:00

TJÄNSTER | UTBILDARE

DE SENASTE ÅREN har jag utbildat tusentals chefer och medarbetare inom området ”Kommunikativt ledarskap”. Det är ett brett område och utbildningarna kan se ganska olika ut både till innehåll, antal deltagare och omfattning. Ibland är det två-tre heldagar för en grupp på 25–30 chefer som innehåller flera delar, till exempel chefens kommunikativa ansvar, organisationens ambition kring internkommunikation, kommunikationsplanering, möteskultur, budskap och storytelling, att vara brilliant på scen, förändringskommunikation, svåra samtal och konflikthantering.

Andra tillfällen kan det vara en halvdag för en ledningsgrupp med åtta deltagare och fokus på ”Att stå på scen – storyn, publiken och hela du; kropp, röst och karisma”.

Jag tror på en mix av föreläsning, diskussion och praktiska övningar med feedback. Jag delar med mig av konkreta verktyg, tips och råd som är användbara i vardagen. Utbildningarna är alltid skräddarsydda och anpassade efter varje uppdragsgivares behov, önskemål och förutsättningar. Hög energi, äkta passion och lite humor ingår alltid!

Ibland jobbar jag ensam, ibland samarbetar jag med någon duktig expert i mitt stora nätverk.

Läs mer om genomförda uppdrag >

SKA DU HÅLLA EN PRESENTATION? Leda en workshop eller ett möte? Vara intern moderator på konferensen? Enskild talarträning handlar om att lyfta fram det som är DU och göra det på ett sätt så att du når hela vägen fram, skapar en känsla hos publiken och blir en person som andra vill lyssna på. Det kan handla om att formulera budskapet/storyn, hitta en struktur i presentationen som skapar flow och träna kroppsspråk, röst och din karisma. Det kan också handla om att hantera nervositet, ge dig trygghet och att göra adrenalinkicken till din energivän – så att du är den bästa versionen av dig själv när det gäller!

Enskild insats på några timmar eller program upplagt efter dina behov och önskemål.

DET KRÄVS MOD att trampa nya vägar. Och nya vägar behövs, nya sätt att leda – med hjärta, hjärna och karisma. En stark inre förankring, en tydlig vision och mod lägger grunden för ett gott självledarskap. Då leder du dig själv, ditt team, dina medarbetare och din organisation med en mix av trygghet och kreativ inspiration. Du tar ansvar, är tydlig, blir förstådd och skapar en känsla – du berör människor.  Du blir en person som andra lyssnar på och följer – inte för att de måste utan för att de vill.

Investera i en annorlunda ledarskapsutbildning (inte bara för chefer!) där vi utvecklar och jobbar med självinsikt, värdegrund, emotionell intelligens, personlighet, kreativitet, storytelling och kommunikationsstil. Vi mixar föreläsning, diskussion och praktiska övningar, du får individuell feedback och två personliga Profiler att utgå ifrån; Insights Discovery och EQi-2.0. Vi kryddar och stärker dessutom med mindfulness och enkel yoga (frivilligt men rekommenderas!) Den här utbildningen kan skräddarsys för din ledningsgrupp eller ditt team och genomföras under två eller tre dagar. Du kan även få den som individuellt utvecklingsprogram upplagt på ett sätt som passar dig tidsmässigt. Den kommer också att genomföras som öppen utbildning – mer information om tid och plats kommer!

Frågor? Kontakta Pia >

TACK PIA – du var helt enkelt kanonbra! Det bästa chefsmöte jag varit på, hörde jag flera röster säga efteråt. Det gjorde mig SÅ glad å allas våra vägnar, så stort tack!

Susanne, HR-chef Tillväxtverket

EFTER 25 ÅR i branschen och 15 år som chef är jag trygg i mig själv och i min kompetens, jag är modig och jag är bra på att dela med mig och inspirera. Därför gör jag det–i olika former. Jag tror på en mix av föreläsning, diskussion och praktiska övningar med feedback. Jag delar med mig av konkreta verktyg, tips och råd som är användbara i vardagen. Utbildningarna är alltid skräddarsydda och anpassade efter varje uppdragsgivares behov, önskemål och förutsättningar. Hög energi, äkta passion och lite humor ingår alltid!
Läs mer om några genomförda uppdrag >

MED LÅNG, djup och bred erfarenhet som chef i privat näringsliv, offentlig sektor och som entreprenör vet Pia att vägen nästan aldrig är spikrak. Att leda ett 40-tal starka egensinniga kreatörer genom IT-bubblans uppgång och fall och att genomföra omfattande organisationsförändringar i byråkratiska myndigheter har sina utmaningar. Med en mix av fakta, anekdoter, humor, verktyg och närvaro som entusiasmerar blir Pias utbildnings- och föreläsningsinsatser inspirationskickar som ger resultat!
Anlita Pia >