Föreläsare 2017-05-19T14:09:21+00:00

TJÄNSTER | FÖRELÄSARE

DET KRÄVS MOD att trampa nya vägar. Många ledare idag upplever att komplexiteten och trycket ökar. Det handlar självklart fortfarande om kompetens. Om att förstå den yttre verkligheten som politik, omvärldsförändringar, strategier och både skrivna och oskrivna regler. Men inte bara. Ledarskap idag handlar mer än någonsin om att lära känna sig själv, på riktigt. Att hitta den inre förmågan att leda med klarhet, stabilitet och tydlig riktning. Att förstå och kunna motivera sig själv och andra. Att leda med hjärta, hjärna och karisma. Är du redo för den nya tidens ledarskap?

ALLA GILLAR VÄL FÖRÄNDRING? Nej. Alla reagerar väl på förändring? Ja. Och människor är olika. Med egna erfarenheter, personligheter, ryggsäckar och attityd. Och alla har en hjärna – som styr! För att kunna genomföra förändring i världsklass är det kunskap och insikt om människor som behövs. På riktigt. Du behöver vara genuint intresserad av andra människor. Är du det? Och hur hjälper det dig att kunna leda framgångsrikt i förändring? Vi kikar på hjärnan i hot- och belöningsläge, människors beteende, förändringskurvan och konkreta verktyg, tips och råd för att kommunicera klokt och nå fram – även när det stormar!
EN KOMMUNIKATIV LEDNINGSGRUPP ger energi och inspiration till alla medarbetare och medskapare. I många organisationer är dock högsta ledningen ofta en outnyttjad kommunikationskraft. Kloka, smarta ledare för diskussioner, löser problem och fattar beslut – ibland landar det i ett halvdåligt, lite otydligt protokoll som publiceras på intranätet – klart! Några få läser, ännu färre får en wow-känsla. En kommunikativ ledningsgrupp som förmedlar visioner och budskap med närvaro, tydlighet och karisma är guld värt. Det är en kraft, en inspirationsbomb som kan lyfta vilken organisation som helst och bidra till ökad tydlighet, positiv attityd, engagemang, prestation och roligare arbetsmiljö – ren affärsnytta helt enkelt!
SOM LEDARE OCH CHEF är du en relationsskapare och du ”står alltid på scen”. Du blir betraktad, observerad och bedömd – i allt du gör och säger, och i allt du inte gör och inte säger. Det mesta vi gör på en arbetsplats handlar om relationer med andra människor. Att förstå sig själv, förstå andra och att förstå att alla vill bli kommunicerade med på olika sätt är en bra grund för att lyckas. Att dessutom träna sin kommunikativa förmåga och bli ännu mer tydlig, inspirerande och trovärdig – det ger förutsättningar att bli en ledare som gör intryck och lämnar avtryck. En ledare som andra lyssnar på och följer – inte för att de måste utan för att de vill!
ATT TRÄNA SIN KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGA och bli ännu mer tydlig, inspirerande och trovärdig – att verkligen beröra människor och skapa en känsla – bidrar till framgång oavsett om det handlar om att be om ökad budget till ditt projekt på ett möte, att utvecklas i rollen som ledare och chef eller att helt enkelt få människor att lyssna på dig. Det handlar inte om att ”bli någon annan”, utan om att så ofta som möjligt kunna vara den bästa versionen av dig själv! Både när du står på scen och håller en presentation, när du vill få allas öron spetsade på ett möte eller i vardagen – när du skickar signaler omedvetet till omgivningen. Alla behöver träna – budskapet, struktur för att skapa flow, kropp, röst och karisma. En mix av teori och praktik med övningar och feedback, konkreta tips och råd.
SEDAN URMINNES TIDER har vi använt storytelling – berättelser – för att förmedla idéer, föra vidare kunskap och för att påverka. Människan är inte optimalt utrustad för att enbart ta in fakta – vi är optimerade för att lära genom berättelser. Att träna på att formulera budskap och förstå byggstenarna i storytelling lägger grunden för att du ska kunna använda din berättelse för att inspirera, motivera, påverka och kanske förändra? Vi kikar bland annat på dramaturgi, berättartekniker och knep, gestaltning, ton, konflikter och karaktärer. Mix av teori och praktiska övningar, tips och råd.
MÄNNISKOR ÄR OLIKA och vill bli kommunicerade med på olika sätt. Undersökningar visar att över 90 % av alla ”problem och konflikter” på en arbetsplats grundar sig på dålig kommunikation och taskiga relationer. För att verkligen nå fram behöver man förstå sig själv och förstå andra – personligheter, erfarenheter, värderingar och kommunikationsmönster. Det bidrar till bland annat bättre ledarskap, ökad prestation och att det blir roligare på jobbet. Att utveckla samarbete och kommunikation i teamet med Insights Discovery Personliga Profiler och Teamprofil som grund är inspirerande, kreativt – och väldigt roligt! Det ger dessutom resultat. Högre motivation, ökad arbetsglädje och bättre prestationer med förståelse och utrymme för allas olika personligheter, styrkor och utvecklingspotential.
DET RÅDER EN STRESS och ett ”brus” i dagens samhälle och arbetsliv som bidrar till ett slags mentalt slitage – hjärnan blir trött och då påverkas tankeförmåga, närvaro, fokusering, koncentration och beslutsfattande. Långvarigt kraftigt mentalt slitage kan leda till sjukdom, utbrändhet och inre kaos. Pia tar er med på resan från effektiv framgångsrik företagare/chef via utbrändhet, förlamning, minnesförlust och kaos tillbaka till klokare, gladare och ännu mer effektiv och framgångsrik företagare/chef.
En del av resan handlar om mindfulness, meditation och yoga – metoder och verktyg som nu plockas fram ur ”flumstämpelgarderoben” och är självklara inslag i modiga företags ledarskapsstöd- och utveckling.

PIA SKRÄDDARSYR UTBILDNINGAR, föreläsningar och workshops med utgångspunkt från ovanstående rubriker och områden med fokus på uppdragsgivarens önskemål och behov. Resultatet blir ofta en mix av teori, diskussion och praktiska övningar. Hög energi, äkta passion och lite humor ingår alltid!
Anlita Pia >

JAG ÄR OFTA gäst- och inspirationsföreläsare på kickoffer och konferenser, som en del i någon annans utbildningsupplägg och på möten och nätverksträffar. Win-win och happy-happy – jag delar med mig, blir själv inspirerad och lär mig ännu mer – perfekt!
Föreläsningarna är alltid anpassade utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål men de handlar ofta om ledarskap/medarbetarskap, kommunikation, framgångsrik förändring, det personliga varumärket, relationsskapande, presentationsteknik, storytelling och balans i livet.
Läs mer >

PIA ÄR ETT ENERGIKNIPPE med förmågan att hela tiden se till att användbara kunskaper förmedlas. Hon spänner över allt ifrån ”lära känna”-övningar till strategisk o praktisk kommunikation. Hon är en utmärkt katalysator för meningsfulla dialoger där de mesta vänds på innan konkreta slutsatser formuleras. På toppen av detta skapas en bra stämning i kretsen, där alla deltagare i bra balans kommer till tals. Hon har stora kunskaper och är alltid uppdaterad med det senaste vilket också gör henne till en kunskapskälla.

Kalle Lindholm, Swedenergy