Facilitator 2017-02-03T14:45:20+00:00

TJÄNSTER | FACILITATOR

SOM FACILITATOR OCH MÖTESLEDARE ansvarar jag för att varje möte blir inspirerande, värdeskapande, uppfyller mötets syfte och mål samt bidrar till insikter och ny kunskap. Min ambition är att deltagarna ska få nyttiga aha-upplevelser, tid för reflektion, få ny energi och kanske även bli en smula provocerade om det behövs.
I rollen som mötesledare håller jag balansen mellan den planerade och strukturerade mötesprocessen och den kreativa improvisationen – att skapa värde i stunden. Jag är självklart väl förberedd och påläst. Jag är en tydlig frågeställare, duktig på att skapa engagemang och se till att budskapen verkligen når fram. Äkta passion och en gnutta humor ingår alltid!
Anlita Pia >

FÖRUTOM UPPDRAG som facilitator och mötesledare är jag ofta anlitad som inspirationsföreläsare i olika sammanhang inom områden som ledarskap, kommunikation, förändring, presentationsteknik och storytelling.
Läs mer >

Exempel på insatser:

Kund: Preem AB Insats: Chefsutbildning

Kommunikativt ledarskap – bidrar till ökat engagemang, gott samarbete och ännu bättre resultat.Preem AB jobbar systematiskt och kontinuerligt med både chefsutveckling och medarbetarutveckling. Efter årlig NMI-undersökning identifierade man en utvecklingspotential – ”kommunikation”. Man ville nå samtliga chefer, cirka 180 personer.

Vi utvecklade ”Effektiv kommunikation” – en chefsutbildning som omfattade två heldagar och en kvällsövning med fokus på bland annat chefens kommunikativa ansvar, kommunikationsplanering, möteskultur, presentationsteknik, förändringskommunikation och svåra samtal. Utvärdering: 96,6 % Mycket nöjda och Nöjda deltagare. Utbildningen har tillsammans med andra insatser lagt grunden för ett ännu mer kommunikativ ledarskap och ett ökat engagemang bland medarbetarna inom Preem AB.

Kund: Executive Global Network Insats: Mötesledare/gästföreläsare

EGN Sverige – ett professionellt nätverk med fokus på yrkes- och ledarskapsutveckling. Med erfarna mötesledare, välplanerade temadiskussioner och struktur kring hur mötena bedrivs håller EGN fokus på kvalitet och värdeskapande. Sedan 2011 leder jag ett antal chefsgrupper (i dagsläget 11 st) och är ofta gästföreläsare i andra mötesledares grupper – hur gör jag för att det ska bli riktigt bra?

Som mötesledare/facilitator ansvarar jag för att varje möte blir inspirerande, värdeskapande, bidrar till insikter och ny kunskap. Deltagarna ska få både nyttiga aha-upplevelser och tid för reflektion, tid att ”landa” och fylla på med ny energi. Som mötesledare håller jag balansen mellan den planerade och strukturerade mötesprocessen och den kreativa improvisationen – att skapa värde i stunden. Förutom att leda elva grupper är jag ofta anlitad som gästföreläsare i andra mötesledares grupper – inom ledarskap, kommunikation, förändring, presentationsteknik och storytelling.

Kund: Svensk Energi/Swedenergy Insats: Inspirationsföreläsning

Kommunikationsdagarna är en årlig konferens om kommunikation i energibranschen, som genomförs i samarbete med Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.Kommunikationsdagarna 2016 gick av stapeln i mars på Djurgården i Stockholm och ett huvudtema var ”relationsskapande”. Och vad är egentligen relationsskapande i världsklass?
Framgång, kreativitet, arbetsmiljö… det mesta handlar om relationer. Och för att vara en duktig relationsskapare behöver du förstå dig själv och även förstå andra människor.
Jag fick äran att inleda konferensen med en ”Talang-övning” och därefter också bidra med inspirationsföreläsningen ”Förändring, kommunikation och människor – hur svårt kan det va?”
En härlig dag med en stor engagerad publik, många skratt och en hel del aha-upplevelser. Tacksam för all positiv feedback efteråt – TACK!